INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION (IFA)
 
 

 

Dansk Skattevidenskabelig Forening er den danske afdeling af International Fiscal Association. (www.ifa.nl)

IFA's formål er studiet og udviklingen af international og komparativ ret inden for området offentlige finanser, særligt international og komparativ skatteret og beskatningens finansielle og økonomiske betydning.

Dette sker bl.a. gennem afholdelse af en årlig kongres med to hovedemner og et antal seminarer.

Generalrapport og nationalrapporter vedrørende de to hovedemner udgives i bogform (Cahiers de Droit Fiscal International), der tilsendes alle medlemmer.