PRÆSENTATIONER FRA MEDLEMSMØDER

Forsøgs- og forskningsomkostninger - Partner, Peter Rose Bjare og Senior Manager, Lars Kjærgård Terkilsen

Selskabsskattelovens værnsregler mod hybride mismatch anvendt for mismatch med hybride enheder - adjunkt, ph.d. Anne Sofie Højrup Bondegaard

Holdingselskabers momsfradragsret for salg af andele i datterselskaber - advokat Thomas Frøbert

Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) - Kristoffer Kowalski, Tax Partner

Moms og fast ejendom - Asger Hauchrog Engvang, director

BEPS Action Points 8-10 - Partner Henrik Arhnung

EU-Domstolens fortolkningsstil i momssager - advokat David Auken

Transfer Pricing og Toldværdi - Carsten Willemoes Jørgensen


Jubilæumskonference den 28. maj 2015

Holdingsalg - partner, Niels Winther-Sørensen

Den internationale omgåelsesklausul - lektor, ph.d., Anders Nørgaard Laursen

Det EU-retlige misbrugsprincip - professor, ph.d., Dennis Ramsdahl Jensen

Omgåelse – før, nu og i fremtiden - professor, dr.jur., Jan Pedersen

Statistisk undersøgelse af dommernes vota i skattesager 2002-2011 - advokat, Lida Hulgaard

Tax incentives on Research and Development (R&D) - Dennis Dalsgaard, LEO Pharma A/S, and Niels Winther-Sørensen, PwC

En gennemgang af praksis for momsfradrag i holdingselskaber - Thomas Svane Jensen og Cliff Kristoftersen, Deloitte

Told - Winni Nielsen, Deloitte

Driftsomkostningsbegrebet anno 2016 - Inge Langhave Jeppesen

Kursgevinstloven - udvalgte problemstillinger - Professor Jane Bolander, CBS