MEDLEMSKAB
 
 


Betingelser for at blive medlem
Som ordinære medlemmer kan optages personer, der med deres faglige kvalifikationer kan støtte foreningens formål.

Som ekstraordinære medlemmer kan optages institutioner, offentlige myndigheder, aktieselskaber og andre erhvervsdrivende virksomheder, kooperative virksomheder, foreninger, selvejende institutioner mv.

Kontingentkategorier
Ordinære medlemmer: kr. 750 pr. år
Ekstraordinære medlemmer: kr. 1.800 pr. år
eller: kr. 6.000 pr. år

Forskellen i de to kontingentbeløb for ekstraordinære medlemmer er antallet af personer, der kan deltage i foreningens ordinære medlemsmøder. Hvis der betales kr. 1.800 pr. år, kan to personer deltage i arrangementerne, mens der er ubegrænset deltagelse, hvis der betales kr. 6.000 pr. år.

For begge disse kategorier gælder, at personerne kan variere fra arrangement til arrangement og behøver således ikke at være navngivne over for foreningen i modsætning til det ordinære medlemskab, der kun gælder for én, navngiven person.

Ansøgning om medlemskab
Ansøgning om medlemskab kan ske ved henvendelse til foreningens sekretariat, enten pr. mail til dansk@skattevidenskab.dk eller på telefon 40 63 09 25.

Ansøgeren vil derefter få tilsendt kopi af foreningens vedtægter, materiale om International Fiscal Association samt kontingentopkrævning.

Medlemmet får samtidig tildelt et medlemsnummer fra Dansk Skattevidenskabelig Forening.

Sekretariatet sørger derefter for, at medlemmet bliver registreret hos International Fiscal Association, hvorfra medlemmet vil modtage et særskilt medlemsnummer, der bl.a. skal bruges ved tilmelding til de internationale kongresser.

Medlemskabet giver ret til rabat på deltagergebyret til de internationale kongresser.

Udmeldelse
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Udmeldelse kan kun ske til udgangen af et kalenderår.