KOMMENDE MØDER
Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 18.00
"Implementering af skatteundgåelsesdirektivet"


Onsdag den 20. marts 2019 kl. 18.00 (foreløbigt)
""Beneficial owner"-sagerne"


Med mindre andet er angivet, afholdes møderne hos SKAT,
Østbanegade 123, 2100 Kbh.Ø