KOMMENDE MØDER
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 18.00
EU-Domstolens domme i "Beneficial owner-sagerne"
Advokat Niels Winther-Sørensen


Torsdag den 25. april 2019 kl. 18.00
"Holdingselskabers momsfradragsret for salg af andele i datterselskab (C-502/17, C&D Foods)"
Advokat Thomas Frøbert


Mandag den 27. maj 2019 kl. 15.00 - 18.00
Konference om den generelle omgåelsesklausul
Efter konferencen er der vin og snacks
Konferencen afholdes hos Plesner
(Nærmere om tilmelding følger)


Tirsdag den 27. august 2019 kl. 18.00
Nationalrapportørerne til IFA Kongressen i London


Med mindre andet er angivet, afholdes møderne hos SKAT,
Østbanegade 123, 2100 Kbh.Ø