TIDLIGERE MØDER
Onsdag den 27. januar 2021, kl. 16.00 (webinar)
Selskabsskattelovens værnsregler mod hybride mismatch
Anne Sofie Højrup Bondegaard


Onsdag den 23. september 2020 kl. 18.00
"ATP-sagen"
Anders Strandet Jepsen, Partner


Mandag den 24. august 2020 kl. 18.00
"EU's DAC6 direktiv. Pligt til indberetning af visse
typer af grænseoverskridende transaktioner"
Carina Korsgaard, Partner


Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 18.00
"BEPS 2.0 Adressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy"
John Henshall B.Sc (Hons), Partner


Mandag den 2. december 2019 kl. 18.00
De nye CFC-regler
Professor MSO Peter Koerver Schmidt


Tirsdag den 27. august 2019 kl. 18.00
Nationalrapportørerne til IFA Kongressen i London


Mandag den 27. maj 2019 kl. 15.00 - 18.00
Konference om den generelle omgåelsesklausul
Efter konferencen er der vin og snacks
Konferencen afholdes hos Plesner
(Nærmere om tilmelding følger)


Torsdag den 25. april 2019 kl. 18.00
"Holdingselskabers momsfradragsret for salg af andele i datterselskab (C-502/17, C&D Foods)"
Advokat Thomas Frøbert


Onsdag den 20. marts 2019 kl. 18.00
EU-Domstolens domme i "Beneficial owner-sagerne"
Advokat Niels Winther-Sørensen


Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 18.00
"ATAD implementeret i dansk ret"
Kristoffer Kowalski, Tax Partner


Tirsdag den 20. november 2018 kl. 18.00
"Moms og fast ejendom - status på en 7 år lang tur med rutchebanen"
Director Asger Hauchrog Engvang


Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 15.00 - 18.00
Konference
"Skat ved koncernfinansiering"


Mandag den 28. maj 2018 kl. 18.00
Generalforsamling
Medlemsmøde
"Skatterådets arbejde"
Formand for Skatterådet, advokat Hanne Søgaard Hansen


Mandag den 23. april 2018 kl. 18.00
"Den amerikanske skattereform og transfer pricing"
Partner Erik Todbjerg og partner Justin Breau


Torsdag den 15. marts 2018 kl. 18.00
"Finansielle kontrakter"
Associate Partner Katja Dyppel Weber


Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 18.00
"Skattemæssige udfordringer som følge af digitalisering"
Jakob Bundgaard, Managing Director


Tirsdag den 28. november 2017 kl. 18.00
"Taksatorringens død"
Indirect Tax Partner Kim Pedersen


Tirsdag den 26. september kl. 18.00
"Kursgevinstloven, udvalgte problemstillinger"
Professor Jane Bolander


Onsdag den 16. august 2017 kl. 18.00
Nationalrapportørerne til IFA kongressen i Rio de Janeiro

Subject 1: "Assessing BEPS: origins, standards and responses"
Partner Søren Jesper Hansen
Partner Asger Mosegaard Kelstrup

Subject 2: "The future of transfer pricing"
Partner Klaus Okholm
Senior Advisor, lektor Christian Plesner Rossing


Mandag den 22. maj 2017 kl. 18.00
"Skattekontrolloven"
Professor Jan Pedersen


Tirsdag den 25. april 2017 kl. 18.00
Generalforsamling
Medlemsmøde
"Ombudsmandens nye Skattekontor"
Områdechef Louise Vadheim Guldberg


Torsdag den 30. marts 2017 kl. 13.00 - 18.30
Konference i anledning af momslovens 50 års jubilæum
DGI-byen


Onsdag den 11. januar 2017 kl. 18.00
"EU-skatteret og nyeste praksis/verserende sager for EU-Domstolen"
Advokat Stine Andersen
Tax Director Martin Poulsen


Torsdag den 17. november 2016 kl. 18.00
"Driftsomkostningsbegrebet anno 2016 – et møde mellem gammel regulering og nutidens udfordringer."
Professor mso Inge Langhave Jeppesen


26. oktober 2016 kl. 18.00
"EU's nye toldlovgivning"
Winni Nielsen


13. september 2016 kl. 18.00
Nationalrapportørerne til Madrid kongressen
Subject 1: "Dispute resolution procedure in international tax matters"
Chefrådgiver Karin Skov Nilausen og partner Justin Breau
Subject 2: "The notion of tax and the elimination of international double taxation or double non-taxation"
Lektor Lars Terkilsen


1. juni 2016 kl. 18.00
"BEPS og transfer pricing"
Partner Henrik Arhnung


27. april 2016 kl. 18.00
"EU-Domstolens fortolkningsstil i momssager"
Advokat David Auken


30. marts 2016 kl. 18.00
Generalforsamling
Medlemsmøde

Skatteminister Karsten Lauritzen


19. januar 2016 kl. 18.00
"Beskatning af fonde"
Statsaut. revisor Peter Rose Bjare
Med mindre andet er angivet, afholdes møderne hos SKAT,
Østbanegade 123, 2100 Kbh.Ø