Bliv medlem

Betingelser for at blive medlem

Som ordinære medlemmer kan optages personer, der med deres faglige kvalifikationer kan støtte foreningens formål. Som ekstraordinære medlemmer kan optages institutioner, offentlige myndigheder, aktieselskaber og andre erhvervsdrivende virksomheder, kooperative virksomheder, foreninger, selvejende institutioner mv. Kontingentkategorier/medlemsformer: årlig betaling

  • Ordinært medlemskab (individuelt) – 800 kr.
  • Virksomhed medlemskab – op til 2 personer (personerne kan variere fra arrangement til arrangement) – 2.200 kr.
  • Ekstraordinært medlemskab (virksomhed) – ubegrænset antal deltagere – 6.500 kr.

Forskellen i de to kontingentbeløb for virksomhedsmedlemskab er antallet af personer, der kan deltage i foreningens ordinære medlemsmøder. Hvis der betales kr. 2.200 pr. år, kan to personer deltage i arrangementerne, mens der er ubegrænset deltagelse, hvis der betales kr. 6.500 pr. år. For begge disse kategorier gælder, at personerne kan variere fra arrangement til arrangement og behøver således ikke at være navngivne over for foreningen i modsætning til det ordinære medlemskab, der kun gælder for én, navngiven person.

Tilmelding til medlemskab

Tilmeld dig eller din virksomhed via linket nedenfor.

OrdinærT medlemSKAB

Personligt

Pris: 800 kr.

Virksomhed medlemSKAB

Virksomhed
(max. 2 personer)

Pris: 2.200 kr.

Ekstraordinært medlemSKAB

Virksomhed
(Ubegrænset)

Pris: 6.500 kr.

Ved tilmelding fornyes medlemsskabet automatisk, med kortet der anvendes ved tilmelding. Medlemmet får samtidig tildelt et medlemsnummer fra Dansk Skattevidenskabelig Forening. Sekretariatet sørger derefter for, at medlemmet bliver registreret hos International Fiscal Association, hvorfra medlemmet vil modtage et særskilt medlemsnummer, der bl.a. skal bruges ved tilmelding til de internationale kongresser.

Medlemskabet giver ret til rabat på deltagergebyret til de internationale kongresser.

Udmeldelse
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Udmeldelse kan kun ske til udgangen af et kalenderår.

Scroll to Top

Tilmeld medlemskab

Ansøgning om medlemskab kan ske ved henvendelse til foreningens sekretariat pr. mail til dansk@skattevidenskab.dk.

Ansøgeren vil derefter få tilsendt kopi af foreningens vedtægter, materiale om International Fiscal Association samt kontingentopkrævning. Medlemmet får samtidig tildelt et medlemsnummer fra Dansk Skattevidenskabelig Forening. Sekretariatet sørger derefter for, at medlemmet bliver registreret hos International Fiscal Association, hvorfra medlemmet vil modtage et særskilt medlemsnummer, der bl.a. skal bruges ved tilmelding til de internationale kongresser. Medlemskabet giver ret til rabat på deltagergebyret til de internationale kongresser.