Om Skattevidenskabelig Forening

Dansk Skattevidenskabelig Forening er stiftet i 1965 med det formål at fremme studiet af dansk og international skatteret og finans- videnskab og befordre samvirke mellem alle, der fagligt beskæftiger sig med disse problemer.

Foreningen har desuden til formål at fungere som dansk forening under International Fiscal Association.

Foreningens virke består i første række i afholdelse af medlems- møder med foredrag og diskussion om temaer inden for skatte- og afgiftsområdet.
Der afholdes normalt fire møder årligt.

Foreningen forestår desuden udpegning af nationalrapportører til de årlige kongresser i International Fiscal Association.
På et møde i august/september redegør nationalrapportørerne for indholdet af rapporterne til årets IFA-kongres.

Dansk Skattevidenskabelig Forening var i 1979 og 2013 vært for den årlige IFA kongres.

I 2015 fejrede foreningen sit 50 års jubilæum ved at udgive et festskrift med titlen “Den evige udfordring – omgåelse og misbrug i skatteretten”.

Foreningen har ca. 300 medlemmer.


Læs vores vedtægter


Læs vores referater

Scroll to Top