Young IFA Network

Dansk
English

Young IFA Network (YIN) er en del af IFA International og har til formål at promovere yngre IFA-medlemmer samt at få nye unge medlemmer til netværket. I 2021 er der oprettet en dansk afdeling af YIN, der specifikt er rettet mod unge op til 40 år, som arbejder med skatteret, uddanner sig eller forsker i skatteret eller på anden måde interesserer sig for skatteret. YIN-Danmark ønsker således at henvende sig til repræsentanter fra såvel rådgivningen, skatteadministration, virksomheder samt videnskabelige uddannelsesinstitutioner mv.

Hensigten med YIN Danmark er at skabe et forum for den "yngre generation", hvor der kan skabes kontakter og på uformel vis udveksles erfaringer. Dette vil ske gennem ca. tre arrangementer årligt, hvor der foruden et fagligt indlæg tilpasset behovene hos yngre fagfolk og studerende også vil være mulighed for at netværke med andre unge skatteinteresserede kolleger.

Information om fremtidige arrangementer kan findes her.

Dansk
English

Mathias er advokat og director hos Plesner team for skatter og afgifter, hvor han rådgiver og fører administrative sager og retssager om skatte- og afgiftsmæssige forhold. Mathias har undervist i EU-ret og skatteret på Aalborg Universitet og Københavns Universitet og har en LL.M.-grad i international skatteret fra New York University.

Dansk
English

Louise er senior associate hos CORIT Advisory, hvor hun rådgiver danske og udenlandske kunder i en bred vifte af problemstillinger indenfor dansk og international selskabsbeskatning. Endvidere er Louise ph.d.-studerende ved Copenhagen Business School. Hendes afhandling omhandler den internationale beskatning af indkomst genereret ved salg af digitale produkter og services. Desuden underviser Louise i dansk og international skatteret samt vejleder bachelorprojekter og kandidatafhandlinger inden for skatteret.

Dansk
English
Nina er kontorchef for det internationale kontor i Skatteministeriets departement, hvor hun beskæftiger sig med en bred vifte af emner, der relaterer sig til international skatteret. Herunder varetager Nina forhandlinger i OECD-regi og EU's arbejdsgrupper, hvilket, blandt andet, inkluderer forslag vedrørende beskatning af den digitale økonomi. Nina varetager desuden bilaterale forhandlinger af dobbeltbeskatningsoverenskomster.Nina har bred erfaring i international skatteret og har tidligere været udstationeret som national ekspert hos Europa-Kommissionen, hvor hun ydede bistand i sager om statsstøtte og aggressiv skatteplanlægning. Hun har desuden tidligere arbejdet som advokat med speciale i skatteret.

Kontakt os

Skriv en e-mail til YIN på: yin.denmark@gmail.com

Scroll til toppen