Ny hjemmeside

Foreningens hjemmeside har fået en tiltrængt opdatering, og fremstår nu tydeligere som en del af International Fiscal Association.

Med lanceringen af foreningens nye hjemmeside håber vi, at medlemmerne vil få bedre indsigt omkring de aktiviteter, der foregår i foreningen samt vil føle det som et naturlig sted for informationssøgning og indhentning af blandt andet præsentationer og Live Stream – i det omfang disse er blevet optaget – fra tidligere afholdte møder. Der vil endvidere være mulighed for at tilgå sektioner administreret af kontaktpersoner fra WIN (Women of IFA Network) samt YIN (Young IFA Network).

Foreningen modtager meget gerne forslag til, hvorledes hjemmesiden kan udvikles og forbedres yderligere, så vi får et stærkt og relevant værktøj til at forankre foreningens aktivitet og virke de kommende år.

En stor tak skal lyde til arbejdsgruppen, der har stået for tilblivelsen af den nye hjemmeside, hvor de gennemgående medlemmerne i hele processen har været Sune Hein Bertelsen og Jakob Skaadstrup Andersen – begge medlemmer af foreningens Repræsentantskab. Herudover har Mathias Kjærsgaard Larsen, Louise Fjord Kjærsgaard, Susi Baerentzen og Jørn Dysted bidraget, og de fortjener alle en stor tak !

Scroll to Top